post

BW Gas Alert Micro 5, PID, IR

2.015,00 "S DPH"

BW Gas Alert Micro 5 je 1 až 5 plynový detektor kombinujúci 1 až 4 elektrochemické senzory a fotoionizačný senzor PID

Kategórie:

Popis

Gas Alert Micro 5 – 1 až 5 plynový detektor

Gas Alert Micro 5 PID detektor kombinujúci 1 až 4 elektrochemické senzory a fotoionizačný senzor PID

Gas Alert Micro 5 IR detektor kombinujúci 1 až 4 elektrochemické senzory a infračervený senzor pre detekciu CO2

IP66, Atex do zóny 0, Prehlásenie o zhode

veľkoplošný displej nepretržite zobrazuje koncentrácie plynu v reálnom čase

veľkosť 145 x 74 x 38 mm

váha iba 370 g

akustický, svetelný a vibračný alarm možnosť difúznej prevádzky, alebo prevádzky s motorizovanou pumpou

doba súvislej prevádzky na tri tužkové baterky 23 hodín, na nabíjací článok 20 hodín

rozsiahle užívateľské menu vrátane nastavenia presnosti senzorov a nastavenia výkonu pumpy možnosť zaistenia nastavených hodnôt bezpečnostným kódom možnosť vybavenia vnútornou pamäťou s denníkom udalostí a prenos uložených dát do počítača

softwarová podpora

4 typy alarmov – okamžitý dolný a horný a nebezpečná dávka škodlivín (plynov) za časový úsek 8 a 15 hodín

prevádzanie autotestov funkcií senzorov, batérií, elektroniky a alarmov

možnosť výmeny napájacích zdrojov aj vo výbušnom prostredí

PID senzor detekuje organické tekavé látky a niektoré bojové chemické látky

IR senzor detekuje úrovne CO2

k dispozícii široká škála príslušenstva, knihovňa plynov pre senzory Ex a PID

 

Pridaj komentár