Kontakt

OBCHOD a SERVIS
mobil: +421 907 920 008
POLimp, spol. s r.o. Átriová 782/5, Prievidza 971 01, Slovensko
mobil: +421 903 624 083, +421 915 195 216, +421 908 264 193
+421 908 538 637

e-mail: polimp@polimp.sk, info@polimp.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sro, Vložka číslo 14803/R